• Công ty cổ phần dầu nhớt Cửu Long

   Nhà phân phối Dầu mỡ bôi trơn An toàn thực phẩm/Công nghiệp của Setral, Nye, Anderol, Tacbecon, Dầu biến thế của Apar

  Trang Chủ
  Anderol 6150 (PAO)
  Giá: Liên hệ
  • Nhà sản xuất: Anderol
  • Xuất xứ: EU
  • Chứng nhận: H1, Halal, Kosher
  • Hóa học: PAO
  • Cấp độ nhớt: 150
  • Lượt xem: 1570

  Mô tả chi tiết

  ĐẶC TÍNH

  PHƯƠNG PHÁP THỬ

  ANDEROL 6150

  Cấp độ nhớt ISO

  ASTM D-2422

  150

  Cảm quan @ 20 oC

  mắt nhìn

  Chất lỏng trong suốt

  Độ nhớt @ 40 oC, cSt

  ASTM D-445

  155.4

  Độ nhớt @ 100 oC, cSt

  ASTM D-445

  18.4

  Chỉ số độ nhớt VI

  ASTM D-2270

  133

  Tỉ trọng @ 15 oC, kg/l

  ASTM D-1298

  0.845

  Chỉ số axit tổng, mg KOH/g

  ASTM D-664

  0.5

  Nhiệt độ chớp cháy, COC, oC

  ASTM D-92

  248

  Nhiệt độ rót chảy, oC

  ASTM D-97

  -42

  Demulsibility @ 82 oC, min

  ASTM D-1401

  10

  4-Ball wear, 1200 rpm, 75 oC, 40 kg

  ASTM D-4172

  0.32