• Công ty cổ phần dầu nhớt Cửu Long

   Nhà phân phối Dầu mỡ bôi trơn An toàn thực phẩm/Công nghiệp của Setral, Nye, Anderol, Tacbecon, Dầu biến thế của Apar

  Trang Chủ
  Anderol Chain Oil XL 220 FG (Polyolester)
  Giá: Liên hệ
  • Nhà sản xuất: Anderol
  • Xuất xứ: EU
  • Chứng nhận: H1, Halal
  • Hóa học: Polyolester
  • Nhiệt độ làm việc: -10 oC-260 oC
  • Cấp độ nhớt: 220
  • Lượt xem: 1010

  Mô tả chi tiết

  ĐẶC TÍNH

  PHƯƠNG PHÁP THỬ

  ANDEROL Chain Oil XL 220 FG

  Cấp độ nhớt ISO

  ASTM D-2422

  220

  Độ nhớt @ 40 oC, cSt

  ASTM D-445

  415

  Độ nhớt @ 100 oC, cSt

  ASTM D-445

  19

  Chỉ số độ nhớt VI

  ASTM D-2270

  99

  Tỉ trọng @ 15.6 oC, kg/l

  ASTM D-4052

  0.98

  Nhiệt độ chớp cháy, oC

  ASTM D-92

  296

  Nhiệt độ rót chảy, oC

  ASTM D-97

  -24

  Nhiệt độ cháy, oC

  ASTM D-92

  348

  Nhiệt độ tự cháy, oC

  ASTM E-659

  421

  4-Ball wear, 1200 rpm, 75 oC, 40 kg

  ASTM D-4172

  0.4

  4-Ball weld, kg

  ASTM D-130

  160

  Độ bay hơi, % (232 o after 2 hr)

  ASTM D-972

  1.35

  Độ bay hơi Noack %

  CEC L-40

  1.4