• Công ty cổ phần dầu nhớt Cửu Long

   Nhà phân phối Dầu mỡ bôi trơn An toàn thực phẩm/Công nghiệp của Setral, Nye, Anderol, Tacbecon

  Trang Chủ

  Bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP

 • Thứ năm, 12:00 Ngày 05/09/2019
 • Tờ Thời báo tài chính đưa tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo, sau ngày 1/7/2019, tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trước khi sản xuất.

  Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có thông báo về hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  đạt tiêu chuẩn GMP trong sản xuất, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

  Theo đó, Cục An toàn thực phẩm có 2 lưu ý về thời gian đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước đã được cấp giấy chứng nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực, cụ thể là:

  Sản phẩm sản xuất trước ngày 1/7/2019 được tiếp tục nhập khẩu, lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

  Sản phẩm sản xuất sau ngày 1/7/2019 phải bổ sung giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu sản phẩm, như sau: Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.

  Cũng liên quan tới thời gian đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu đã được cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản còn hiệu lực, Cục An toàn thực phẩm lưu ý: Sản phẩm sản xuất trước ngày 1/7/2019 được tiếp tục nhập khẩu, lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

  Cục An toàn thực phẩm cũng có môt số nội dung đề nghị tổ chức, cá nhân cần phải thực hiện theo một số hình thức, bao gồm: Đối với sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trang điện tử: http://congbosanpham.vfa.gov.vn và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (bản giấy) thì thực hiện thông báo bằng văn bản (bản giấy) về Cục An toàn thực phẩm.

  Đối với sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên Hệ thống Đăng ký dịch vụ công an toàn thực phẩm quốc gia trang điện tử:

  https://nghidịnh.vfa.gov.vn/ thì thông báo trên hệ thống (mục sửa sau công bố).

  Các tài liệu kèm theo thông báo phải còn hiệu lực tại thời điểm Cục An toàn thực phẩm nhận được.

  Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-cau-tieu-dung/2019-04-24/bo-sung-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-an-toan-thuc-pham-dat-yeu-cau-gmp-70538.aspx

  Bài viết liên quan