• Công ty cổ phần dầu nhớt Cửu Long

   Nhà phân phối Dầu mỡ bôi trơn An toàn thực phẩm/Công nghiệp của Setral, Nye, Anderol, Tacbecon, Dầu biến thế của Apar

  Trang Chủ
  DANH SÁCH DẦU MỠ BÔI TRƠN NGÀNH DỆT CỦA SETRAL
  Sản phẩm Machine/Component Vis. @ 40oC NLGI Grade Hóa học Nhiệt độ làm việc (oC)
  Máy dệt kim (Knitting machines)
  FLUID-setral-KN 1436 ...series

  Needles

  22
  32
  46
  Dầu khoáng -10 - +110
  FLUID-setral-SE 20 FD Stich-forming elements, gears and bearings 20 Tổng hợp -10 - +190
  MI-setral-5 B Plain bearings 60 2 Dầu khoáng/PTFE/Lithium -25 - +150
  SYN-setral-43 B/N  Slide rails 30 2 Tổng hợp/PTFE/Lithium -50 - +140
  Rapier weaving machines
  MI-setral-LI/PD 1 Flywheels/crosshead axles 120 1 Dầu khoáng/Lithium -50 - +140
  MI-setral-CA/C2-180 Friction points with oscillating movement 220 1-2 Dầu khoáng/Cal. Sulfonate complex -25 - +160
  MI-setral-LI/C 2 Friction points with
  oscillating movement
  160 2 Dầu khoáng/Lithium complex -20 - +150
  (short term +180)
  SYN-setral-GEAR N ...series Gears of jacquard and weaving machine 150
  220
  320
  460
  680
  PAO -40 - +150
  (short term +180)
  FLUID-setral-SHT 2000 MT  Chains 2000 Ester -5 - +220
  Steaming machines
  FLUID-setral-SHT 100 K Chains 100 Synthetic -40 - +250
  MI-setral-CA/C2-180 Roller bearings 220 1-2 Dầu khoáng/Cal. Sulfonate complex -30 - +160
  SYN-setral-CA/C2-400 FD Roller bearings 400 2 Tổng hợp/Cal. Sulfonate complex -30 - +170
  MI-setral-CA/C2-400  Corrosion protection
  for inner steaming machine walls
  460 1-2 Dầu khoáng/Cal. Sulfonate complex -25 - +150
  (short term +180)
  SYN-setral-53 B/3 Corrosion protection for inner steaming machine walls 7500 3 Synthetic/Organic -5 - +150
  SYN-setral-GEAR/PGB 150 FD Bevel and worm gears 150 PAG -40 - +140
  Spinning machines 
  SYN-setral-HSP/N Ball bearings 27 2 Synthetic/Lithium complex -50 - +130
  (short term +150)
  MI-setral-CA/C2-180 Roller bearings 220 1-2 Dầu khoáng/Cal. Sulfonate complex -30 - +160
  MI-setral-5 B Plain bearings (rotary plate) 60 2 Dầu khoáng/PTFE/Lithium -25 - +150
  SYN-setral-FGP Screwed connection of spinnerets 75 2 Synthetic/Organic -30 - +1200
  Stenter frames
  SYN-setral-INT/250 A ...series Slide bearings/transport chains 500 0
  1
  2
  PFPE/PTFE  -40 - +250
  (short term +280)
  SYN-setral-INT/250 L ...series Slide bearings/transport chains 420 1
  2
  PFPE/PTFE  -40 - +250
  (short term +280)
  FLUID-setral-SHT 260 MT Gliding rail of transport chains 260 Synthetic -30 - +250
  FLUID-setral-SHT 320 IS Gliding rail of transport chains 320 Synthetic -30 - +250
  SYN-setral-PU 2  Roller bearing in electric engins 100 2 Synthetic/Urea -40 - +180
  SYN-setral-GEAR/PGB FD
  ...series
  Bevel and worm gears 150
  220
  320
  460
  680
  PAG -40 - +140
  SYN-setral-GEAR N ...series Spur and bevel gears 150
  220
  320
  460
  680
  PAO -40 - +150
  (short term +180)
  DIO-setral-57 N (Spray) Width adjust screws MoS 2/Inorganic  -200 - +450
  (short term +500)
  Twisting machines
  SYN-setral-HSR  Spindle can bearings and belt guide rollers 15 2 Synthetic/Lithium -50 - +120
  SYN-setral-HSP/N  Spindle can bearings and belt guide rollers 27 2 Synthetic/Lithium complex -50 - +130
  (short term +150)
  SYN-setral-LI/S 2  Spindle can bearings and belt guide rollers 27 2 Synthetic/Lithium -50 - +130
  (short term +150)
  SYN-setral-43 B/N Thread guides/camshafts-traverses 30 2 Synthetic/PTFE/Lithium -50 - +140
  SYN-setral-HSR Thread guides/camshafts-traverses 15 2 Synthetic/Lithium -50 - +120
  SYN-setral-HSP/N Thread guides/camshafts-traverses 27 2 Synthetic/Lithium complex -50 - +130
  (short term +150)
  PRO-setral-G 1858 FD Travelling knotters/splicers 25 Synthetic -40 - +70
  (short term +80)
  Foulard and washing machines
  SYN-setral-CA/C2-400 FD Roller bearings, heavy loaded
  bearings, bearings for cylinders
  400 2 Synthetic/Cal. Sulfonate -30 - +170
  MI-setral-CA/C2-180 Roller bearings, heavy loaded
  bearings, bearings for cylinders
  220 1-2 Dầu khoáng/Cal. Sulfonate -30 - +160
  MI-setral-GEAR EPL ...series  Gear boxes  150
  220
  320
  460
  680
  Dầu khoáng -10 - +120
  General application and maintenance
  COVA-setral-SMG ...series Screw compressors 32
  46
  68
  Synthetic -25 - +120
  CLEAN-setral-AN/U Bearings/machine parts Synthetic -40 - +40
  CLEAN-setral-CST Work pieces and
  machine parts
  Synthetic -20 - +40
  PRO-setral-KS Chains/ropes/joints/spindles Synthetic -40 - +80
  SI-setral-5 X  Sliding of plastic/plastic and plastic/metal friction pairings 275 Silicone oil -40 - +200
  SYN-setral-GEAR/PGM ...series Spur, bevel and worm gears 150
  220
  320
  460
  680
  PAG -30 - +180
  COVA-setral-PGB/G ...series Crankcases and bearings 100
  150
  190
  PAG -35 - +175
  MI-setral-HPP 1200 S Screwed connections - antiseize 490 1-2 Dầu khoáng/Organic -30 - +1200
  GLIS-setral-SQ (Spray)  Screwed connections - release Synthetic -30 - +180

  Các bài viết tham khảo thêm:

  Setral brochure

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thống kê truy cập

   Đang Online4

   Hôm nay2

   Tháng hiện tại601

   Tổng lượt online433,753