• Công ty cổ phần dầu nhớt Cửu Long

   Nhà phân phối Dầu mỡ bôi trơn An toàn thực phẩm/Công nghiệp của Setral, Nye, Anderol, Tacbecon

  Trang Chủ
  Mỡ Fluorocarbon Gel 807 (PTFE & PAO)
  Giá: Liên hệ
  • Nhà sản xuất: Nye
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Chứng nhận: H1, Halal
  • Hóa học: PTFE & PAO
  • Nhiệt độ làm việc: -40oC - 125oC
  • Lượt xem: 2043

  Mô tả chi tiết

  Là mỡ có dầu gốc là dầu tổng hợp có độ nhớt trung bình và chất làm đặc là PTFE được sử dụng cho máy móc, thiết bị chế biến thực phẩm mà trong quá trình chế biến có thể xảy ra sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Quy định hàm lượng tiếp xúc với thực phẩm không vượt quá 10 ppm (10mg/kg thực phẩm). Mỡ Fluorocarbon gel 807 có tính chịu nước tốt.

  Số đăng ký NSF H-1: 114275 và chứng nhận IFANCA Halal.

  Mô tả chi tiết
  Chất làm đặc: PTFE 
  Dầu gốc: PAO
  Độ nhớt động học ở 40oC:  74.5 cSt
  Độ nhớt động học ở 100oC:  11 cSt
  Độ nhớt động học ở -40oC:  28000 cSt
  Chỉ số độ nhớt: 148
  Nhiệt độ chớp cháy (oC): 243
  Nhiệt độ rót chảy (oC): -54
  Màu sắc, cảm quan: Trắng
  Độ xuyên kim (không làm việc):  259
  Độ xuyên kim (làm việc) 60X:  274
  NLGI grade:  2
  Tỉ trọng ở 25oC: 1.16 g/cm3
  Độ tách dầu (24h, 100oC): 0.5 %
  Độ bay hơi (24h, 100oC): 0.1 %