• Công ty cổ phần dầu nhớt Cửu Long

   Nhà phân phối Dầu mỡ bôi trơn An toàn thực phẩm/Công nghiệp của Setral, Nye, Anderol, Tacbecon, Dầu biến thế của Apar

  Trang Chủ

  Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP?

 • Thứ tư, 10:16 Ngày 14/08/2019
 • HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch là: Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn. Là hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc phân tích và kiểm soát mối nguy hại về sinh học, hóa chất, vật lý từ nguyên liệu, quá trình mua sắm, bảo quản, chế biến, sản xuất, đến phân phối và tiêu thụ thành phẩm.

  HACCP đã được áp dụng thành công ở các nhà máy chế biến sản xuất thực phẩm, tại các cửa hàng phân phối thực phẩm, và trong các hoạt động của ngành dịch vụ liên quan tới thực phẩm, ăn uống. HACCP được chấp thuận của các cơ quan chính phủ nhiều nước, các hiệp hội thương mại, ngành công nghiệp thực phẩm trên khắp thế giới.

  Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) khuyến cáo nên áp dụng HACCP bất cứ khi nào có thể để nâng cao an toàn thực phẩm (CAC/RCP - 1969, Rev.4-2003).

  Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN 5603:2008 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 1 - 1969, Rev.4 - 2003.

  7 nguyên tắc của chứng nhận HACCP

  Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích các mối nguy hại

  Xác định mối nguy cơ tiềm ẩn ở tất cả các giai đoạn như nguyên liệu, các bước trong mỗi công đoạn sản xuất, thiết bị sử dụng, sản phẩm cuối cùng, phương pháp bảo quản, phân phối, hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Dựa vào các mối nguy cơ được xác định đó để thiết lập các biện pháp kiểm soát chúng.

  Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical Points)

  Xác định các điểm kiểm soát tới hạn tại tất cả các công đoạn mà ở đó có thể áp dụng việc kiểm soát mối nguy được để ngăn ngừa, loại bỏ mối nguy hoặc giảm chúng tới mức chấp nhận được. Các mối nguy tiểm ẩn mà gây ảnh hưởng tới sức khỏe sẽ xảy ra nếu thiếu sự kiểm soát cần phải được xác định và nêu ra.

  Nguyên tắc 3: Xác định các ngưỡng tới hạn

  CHỨNG CHỈ HALAL LÀ GÌ?

  Ngưỡng tới hạn là giá trị thông số sinh học, hóa học, vật lý lớn nhất/hoặc nhỏ nhất phải được khống chế ở CCP để ngăn chặn, loại bỏ hoặc giảm thiểu tới mức chấp nhận được. Ngưỡng tới hạn phân biệt ranh giới giữa an toàn và không an toàn tại các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).

  Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn

  Hệ thống giám sát là hệ thống các công tác quan sát hoặc đo lường được lập ra để đánh giá các điểm kiếm soát tới hạn có đang được kiểm soát không và để lập các ghi chép chính xác phục vụ cho công tác kiểm tra về sau.

  Nguyên tắc 5: Xác định các hoạt động khắc phục

  Xác định và thực hiện các hành động khắc phục khi có sự sai lệch phạm ngưỡng giới hạn. Hành động khắc phục phải bao gồm các nội dung: xác định và khắc phục nguyên nhân gây ra sự sai lệch, xác định cách xử lý sản phẩm sai hỏng đó, ghi chép lại hành động khắc phục đã thực hiện.

  Nguyên tắc 6: Thiết lập các quy trình kiểm tra

  Các thủ tục, quy trình kiểm tra này (không phải hệ thống giám sát ở nguyên tắc 4) để xác định hệ thống HACCP có đang hoạt động và hoạt động theo đúng kế hoạch hay không. Việc kiểm tra này được thực hiện bởi bộ phận riêng của công ty, hoặc của đơn vị độc lập có chuyên môn, hoặc tổ chức của chính quyền nhà nước.

  Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, hoạt động của chương trình HACPP

  Các bài viết tham khảo thêm:

  Dầu mỡ bôi trơn an toàn thực phẩm (Food-grade lubricants) là gì?

  Danh mục dầu mỡ bôi trơn An toàn thực phẩm của Nye

  Bài viết liên quan